Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho“. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho.

Lehota na predkladanie ponúk do 13. augusta 2021 16:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 2. augusta 2021 do 13. augusta 2021 do 16:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis s prieskumu trhu[3,1MB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[5,8MB, .PDF]

Príloha č.1 – VZOR – Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods 1 písm f)[16kB, .DOCX]

Príloha č.2 – VZOR – Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní[17kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo – HURBANOVO rekonštrukcia ciest[107kB, .DOCX]

Technická Správa – Hurbanovo – oprava MK[60kB, .PDF]

Prílohy výzvy – ostatné[6,53MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 2. august 2021, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator