Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena plastových okien“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Výmena plastových okien“. Predmetom zákazky je výmena plastových okien.

Lehota na predkladanie ponúk do 26. júla 2021 13:30 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 14. júla 2021 do 26. júla 2021 do 13:30 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[253kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[5,8MB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Požiadavky na predmet zákazky – technická špecifikácia[19kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 14. júl 2021, 10:50 hod. | Web@Social Media Administrator