VZN č. 130 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 116/2007

Mesto Hurbanovo zverejňuje v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo MZ č. 116/2007 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Hurbanovo v znení neskorších zmien MZ č. 422/2009 zo dňa 29.01.2009, nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

VZN č. 130 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN mesta Hurbanovo č. 1/2018 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 116/2007[152kB, .PDF]

Záväzná časť – Zmeny a doplnky Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2018[1,37Mb, .PDF]

Výkres regulácie a verejnoprospešných stavieb [3,45Mb, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. máj 2019, 13:40 hod. | Web@Social Media Administrator