Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo | Aktualizované dňa 19.01.2021

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove (ďalej len zastupiteľstvo) podľa § 11 ods. (4) písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 223/2020-MZ platné od 19.01.2021.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Zásady hospodárenia a naklad. s majetkom Mesta Hurbanovo 18.1.2021 [173kB, .PDF]

Výpis uznesenia č. 369/2021 – MZ z 22. zasadnutia MZ 18.01.2021 [76kB, .PDF]

Zásady hospodárenia a naklad. s majetkom Mesta Hurbanovo 29.4.2020 [240kB, .PDF]

Zásady hospodárenia a naklad. s majetkom Mesta Hurbanovo 2016-2018 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. január 2021, 9:02 hod. | Web@Social Media Administrator