Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo zo dňa 13.12.2016 / aktualizované 22.2.2018


Zverejnené dňa: 27. február 2018, 12:48 hod. | Web@Social Media Administrator