Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo | platné od dňa 29.04.2020

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove (ďalej len zastupiteľstvo) podľa § 11 ods. (4) písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo 223/2020-MZ platné od 29.04.2020.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Zásady hospodárenia a naklad. s majetkom Mesta Hurbanovo 29.4.2020 [240kB, .PDF]

Zásady hospodárenia a naklad. s majetkom Mesta Hurbanovo 2016-2018 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. máj 2020, 9:06 hod. | Web@Social Media Administrator