Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

773x263_baterie_a_akumulatory


V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.


Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Za spoluprácu ďakujeme.


Informačný leták mach insa:

 


Dokumenty na stiahnutie:

Informačný leták mach insa 2023[246kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. september 2023, 11:15 hod. | Web@Social Media Administrator