Zhoršovanie epidemiologickej situácie

773x263 zhorosovanie_epidemiologickej_situacie

Vážení obyvatelia, na základe informácií z nemocnice Agel ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne o zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našom okrese Komárno vás upozorňujeme na dodržiavanie platných epidemiologických opatrení a to hlavne na nosenie rúšok, prípadne respirátorov podľa aktuálneho nariadenia ÚVZ a farby Covid automatu, na dodržiavanie pravidelnej dezinfekcie rúk a dodržiavania odstupov.

Celé znenie:


Zverejnené dňa: 7. október 2021, 13:40 hod. | Web@Social Media Administrator