Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 2022 | ŠÚ SR

susr-top-poster

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2021 (EU SILC 2005 – 2021). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby asociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 436 samospráv, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností.

ZISŤOVANIE SA USKUTOČNÍ
od 4. februára 2022 do 22. júla 2022.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. +421 (0)37 7752 263 – Ing. Veronika Kamenická.


Dokumenty na stiahnutie:

Zisťovania o príjmoch a živ. podmienkach domácností (EU SILC) [98kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. február 2022, 9:01 hod. | Web@Social Media Administrator