Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2023

Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “daňový poriadok”) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov

Podľa § 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku:

správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 Eur a u právnickej osoby 1.600,00 Eur.Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

[FO] Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2023[47kB, .PDF]

[PO] Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2023[32kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. marec 2024, 9:43 hod. | Web@Social Media Administrator