Zrušenie všetkých doteraz prijatých opatrení krízového štábu Mesta Hurbanovo s účinnosťou od 15. júna 2020

Na základe uvoľňovania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a na základe splnomocnenia krízového štábu Mesta Hurbanovo zo dňa 20.05.2020 predseda krízového štábu s účinnosťou od 15.06.2020 ruší všetky doteraz prijaté opatrenia krízovým štábom Mesta Hurbanovo na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zrušenie doteraz prijatých opatrení KŠ Mesta Hurbanovo od 15_06_2020 [63kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. jún 2020, 11:02 hod. | Web@Social Media Administrator