Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Hurbanovo zverejňuje integrované povolenie č. 5392-13167/2023/Mel/720060103/Z12-SP zo dňa 05.04.2023 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s.“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré dňa 09.05.2023 nadobudlo právoplatnosť.


Celé znenie

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie Z12[505kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. máj 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator