Zverejnenie integrovaného povolenia Z13 pre prevádzku Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Hurbanovo zverejňuje integrované povolenie č. 10706-46492/2023/Mel/720060103/Z13 zo dňa 21.12.2023 pre prevádzku Heineken Slovensko Sladovne, a.s. prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré dňa 12.01.2024 nadobudlo právoplatnosť.


Celé znenie

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie Z13[872kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 17. január 2024, 11:26 hod. | Web@Social Media Administrator