Zverejnenie integrovaného povolenia Z29 pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Hurbanovo zverejňuje integrované povolenie č. 10276-44889/2023/Mel/371750107/Z29-SP zo dňa 07.12.2023 pre prevádzku „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, ktoré dňa 08.12.2023 nadobudlo právoplatnosť.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

integrovaného povolenia Z29 pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove [588kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. december 2023, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator