Zverejnenie integrovaného povolenia Z6 pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Hurbanovo zverejňuje integrované povolenie č. 1677-6990/2024/Tit/371750216/Z6 zo dňa 20.02.2024 pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľa Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, ktoré dňa 26.02.2024 nadobudlo právoplatnosť.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie Z6 pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s.“ [566kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. marec 2024, 14:41 hod. | Web@Social Media Administrator