Delegácia Mesta Hurbanovo navštívila pri príležitosti mestských slávnostní Mesto Węgrow | august 2018

Węgrow-post

V roku, keď Poľsko oslavuje 100. výročie získania nezávislosti, mestské oslavy mali výnimočný nádych. 8. august 1944 je jedným z dôležitých dátumov bohatej histórie Węgrowa. V ten deň príslušníci Národnej Armády pod vedením majora „Wolského“ – Zygmunta Maciejowského oslobodili mesto. V tomto roku sme si zároveň pripomenuli 28. výročie vzniku Svetového Zväzu príslušníkov Národnej Armády „Kola Obwodu Smola“ vo Węgrowe.


/Węgrow, 6. august 2018/ Delegácia Mesta Hurbanovo navštívila pri príležitosti Mestských slávnostní mesto Węgrow. Za samosprávu okresu Węgrow: starosta Węgrowa Krzysztof Fedorczyk, zástupkyňa starostu Halina Ulińska, zástupkyňa predsedu okresnej rady Lidia Siuchta, okresná tajomníčka Marzena Gromek a pokladník Anna Pawełas privítali na okresnom úrade oficiálnu delegáciu Mesta Hurbanovo: primátorku mesta Hurbanovo: Mgr. Ilidkó Basternák, riaditeľa Základnej umeleckej školy PaeDdr. Juraja Sviteka a riaditeľku Základnej školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Mgr. Natašu Ďurišovú.

Hovorili o možnej spolupráci, berúc do úvahy, že kontakty a medzinárodná spolupráca zabezpečí možnosť vzájomnej prezentácie a výmeny skúseností. Zároveň prerokovali otázku podpísania zmluvy o partnerstve a spolupráci s cieľom nadviazať a prehĺbiť spoluprácu medzi samosprávami v duchu členstva v Európskej Únii.

Spolupráca sa bude týkať hlavne výmeny skúsenosti a vzájomnej inšpirácie v týchto oblastiach:

  1. rozvoj vzdelávania prostredníctvom nadviazania kontaktov medzi školami, výmena skúsenosti v riadení, organizačných a pedagogických riešeniach, výmena mládeže;
  2. rozvoj turistiky, hlavne prostredníctvom spoločnej účasti na turistických veľtrhoch;

  3. rozvoj telesnej výchovy a športu, podporovaním športových skupín;

  4. prezentácia, nadväzovanie a rozvoj kontaktov medzi inštitúciami s cieľom výmeny skúseností a vedomostí v rôznych oblastiach kultúrneho života oboch miestnych komunít;

  5. podpora nadväzovania kontaktov medzi obcami okresu Węgrow a mestom Hurbanovo;

  6. výmena skúseností v kontexte členstva Poľska a Slovenskej republiky v Európskej Únii ako aj v spoločnej účasti v projektoch EÚ; vzájomná prezentácia regiónov na svojich web stránkach.

Tip na článok: 11. august 2017 | Návšteva delegácie mesta Hurbanovo v Poľskom Węgrowe z príležitosti mestských slávností | Hurbanovo (SR), Węgrow (PL)

Spolupráca miest Węgrow a Hurbanovo vytvára na medzinárodnej úrovni a v duchu členstva v Európskej Únii priestor pre utváranie, rozvíjanie a posilňovanie vzťahov vzájomne príbuzných inštitúcií, organizácií a asociácií, ako aj individuálnych osôb.


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete v našej Fotogalérii webových stránok mesta)

FOTOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 24. august 2018, 9:30 hod. | Web@Social Media Administrator