Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Oznamujeme zástupcom politických strán alebo koalícií, ktoré chcú podať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v zmysle § 138 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 5. 10. 2017 do 24.00 hod., aby volali telefónne číslo:

0905 119 861 alebo 159

Zamestnanci mesta toto oznámenie prevezmú.

V Hurbanove, dňa 5. 10. 2017


Zverejnené dňa: 5. október 2017, 14:47 hod. | Web@Social Media Administrator