Voličské preukazy | Referendum 2023

Slider 773 x 263 px - Referendum_2023 - volicske preukazy


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Voličské preukazy [27kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. december 2022, 10:12 hod. | Web@Social Media Administrator