Odpočet vodomerov | MSVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

FB_banner_COVID19_odpocet vodomerov_565px

Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo oznamujú svojim odberateľom, že sa z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy nebude vykonávať fyzický odpočet vodomerov.

Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav meradla do 31. marca 2020, a to:

e-mailom na adresu:

info@msvakhurbanovo.sk

alebo, telefonicky na číslo:

+421(0)905 400 412

Nahlásiť stav meradla nie je nevyhnutné. Pre odberné miesta, kde nebude nahlásený odčítaný stav, bude fakturovaná priemerná spotreba. Prosíme Vás, ak je to možné, stav meradla nám oznamujte prednostne mna e-mail, alebo formou SMS. Uvádzajte meno a priezvisko odberateľa, adresu, technické číslo odberu, alebo číslo meradla, stav meradla.

Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.


Zverejnené dňa: 20. marec 2020, 15:30 hod. | Web@Social Media Administrator