Oznámenie o začatí prác na ul. Konkolyho a na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho Thege | 13.7.2023

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že dňa 13.7.2023 budú zahájené stavebné práce na ulici Konkolyho – rekonštrukcia chodníka a následne aj na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho – vybudovanie dvoch priechodov pre chodcov, s ktorými budú spojené i dopravné obmedzenia. Prosíme chodcov a účastníkov cestnej premávky, aby pri pohybe v týchto úsekoch zvýšili pozornosť a rešpektovali použité dočasné dopravné značenia.

Za pochopenie ďakujeme.

chodnik priechody


Zverejnené dňa: 12. júl 2023, 16:15 hod. | Web@Social Media Administrator