Oznámenie pre občanov | Registrácia zbraní

773x263_zbrane


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom komárňanského okresu, že podľa § 72j ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“), je ten, kto mal k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 01. februára 2022 medzi zbrane kategórie A (zakázané) uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q), povinný oznámiť do 30. júna 2022 oddeleniu dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne držbu takejto zbrane.


Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie pre občanov – registrácia zbrane [157kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. jún 2022, 8:54 hod. | Web@Social Media Administrator