Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na 2. polrok 2024 | Návrh

Hlavný kontrolór Mesta Hurbanovo predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Plán kontr. činnosti na 2. polrok 2024 [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. jún 2024, 9:41 hod. | Web@Social Media Administrator