Poľovnícke združenie Hurbanovo – nájomné za poľovné pozemky za rok 2020

Poľovnícke združenie Hurbanovo oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, ktorí majú poľovné pozemky v uznanom revíri Hurbanovo, že podľa Zápisnice valného zhromaždenia číslo N30/2012, N5393/2020 sa nájomné za poľovné pozemky za rok 2020 vypláca od 1.2.2020 do 29.2.2020 u pokladníka poľovníckeho združenia p. Kováča Ladislava. Kontaktné číslo na pokladníka je +421 (0)908 052 010.

Výška nájomného je 0,41 EUR za 1 ha poľovného pozemku.

Ing. Kecskés Silvester

predseda PZ


Zverejnené dňa: 5. február 2020, 15:33 hod. | Web@Social Media Administrator