Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 13. september 2023

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

13. september 2023 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 10. zasadnutie MZ v Hurbanove, 13. september 2023 – SK[95kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. september 2023, 10:16 hod. | Web@Social Media Administrator