Prázdniny – Čo s voľným časom detí? Prevencia.

V otázkach ako správne pristupovať v otázkach prevencie pred nežiadúcimi následkami správania sa našich detí a mládeže v čase prázdnin sa k nám prihovoril náčelník mestskej polície v Hurbanove Róbert Major.

 

Vážení spoluobčania,

sú prázdniny, pre deti čas voľna, hier a dovoleniek, pre rodičov problém čo s voľným časom pre deti, ako ho správne zorganizovať. Vážnym problémom rodičov je fakt, že nie každý má dostatok dovolenky alebo iné možnosti, ako zabezpečiť svojím deťom program počas celých letných prázdnin.

 

Väčšina detí sú takpovediac „na ulici“ a môže nastať prípad, že sa ocitnú v nie práve najvhodnejšej spoločnosti . Čoraz väčším problémom v poslednom čase sa stáva požívanie alkoholických nápojov , ale aj iných škodlivých návykových látok ako sú tabakové výrobky, ľahké drogy a pod. Práve nevhodné partie a jej „lídri“ sú nesprávnym vzorom pre nových členov , sú pre nich hrdinovia a snažia sa ich napodobňovať a neuvedomujú si možné následky. Nátlak na nových členov vo forme posmešných poznámok typu …“ty to nedokážeš“…“ak to nespravíš, tak sem nepatríš“…“nemáš odvahu“  atď., môžu viesť k tragédii . Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj tzv. nebezpečným hrám, kúpaniu sa na rôznych prírodných „kúpaliskách“ (bagrovisko, jazerá a p.), kde na nich číhajú veľmi nebezpečné nástrahy .

 

Časté problémy počas prázdnin sú aj tzv. „párty“ na chatách, záhradách a samozrejme bez dozoru dospelej osoby, ale  v mnohých prípadoch aj čerství „dospeláci“ nevedia odhadnúť mieru únosnosti na takýchto „neviazaných“ zábavách. A ako každá akcia vyvoláva  aj patričnú reakciu, samozrejme ani v týchto prípadoch nenechajú na seba dlho čakať a prichádzajú v podobe sťažností od susedov a pod. Následná reakcia na porušenie zákona je už zásah polície, preto sa snažme predchádzať podobným situáciám , ako sú napr. :

 

-          párty s alkoholom
-          rušenie nočného kľudu
-          obťažovanie okolia hlučným správaním a pod.

 

Veľmi vážne následky môžu mať hry so zápalkami, nožmi alebo inými chladnými zbraňami. V každom prípade je na zváženie či nechať deti doma samé bez dozoru.

 

Závažným potencionálnym nebezpečenstvom môžu byť aj neznáme osoby, ktoré pod rôznymi zámienkami (sladkosti a p.) lákajú deti do auta alebo na opustené miesta. Je veľmi dôležité poučiť deti aj v tomto smere a zdôrazňovať , že v žiadnom prípade nesmú so žiadnou neznámou osobou odísť, ale naopak okamžite sa obrátiť na políciu (štátnu, mestskú), alebo na osoby nachádzajúce sa v blízkosti a požiadať o pomoc. V dnešných časoch, keď migranti z rôznych krajín prechádzajú aj cez naše územie sa nebezpečenstvo možného ublíženia detí zvyšuje  a našou povinnosťou je deti chrániť a predchádzať práve týmto možným scenárom.

 

Šport, konkrétne bicyklovanie cez prázdniny, ale aj mimo nich je stále aktuálna téma a preto by som chcel poukázať na dodržiavanie zákonných ustanovení, pravidiel cestnej premávky. Samozrejmosťou by mala byť kontrola technického stavu bicykla , funkčnosť bŕzd, nahustenie pneumatík , osvetlenie prípadne niektoré reflexné prvky, bezpečnostná prilba (pre deti do 15 rokov) a pod.

 

Je veľké množstvo potenciálne nebezpečných ohrození detí a mládeže počas a aj mimo letných prázdnin a dalo by sa o tom aj veľa  písať, ale najdôležitejšie je práve predchádzať nebezpečným situáciám patričnou osvetou detí a mládeže. V školskom roku 2015/2016 pripravujeme balíček preventívnych programov osvedčených v minulosti a obľúbených medzi mládežou. Spomeniem len niektoré …“Priateľ polície“ (ocenené 3x Zlatou plaketou)…“Preži v prírode“…Malý princ“ (ocenený Zlatou plaketou)…“Adam a Eva v 21. storočí“…sú pripravené na to , aby sa začali prednášať aj v školských zariadeniach v našom meste.

 

Veríme, že deti prežijú tieto prázdniny bezpečne a bez komplikácii. V prípade akýchkoľvek problémov na úseku verejného poriadku, majetku či občianskeho spolunažívania kontaktujte mestskú políciu.

 

Sme tu pre Vás!

 

Róbert Major
náčelník MsP


Viac článkov nájdete na: www.hurbanovo.sk/mestska-policia


Zverejnené dňa: 2. júl 2015, 11:52 hod. | Web@Social Media Administrator