Prieskum trhu | Vybudovanie elektrického vedenia k novej trafostanici pri ĽP v Hurbanove – projektová dokumentácia k UR, SP, RS

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie cenovej ponuky na zákazku: „Vybudovanie elektrického vedenia k novej trafostanici pri ĽP v Hurbanove – projektová dokumentácia k UR, SP, RS“.

Vaše ponuky zasielajte elektronicky najneskôr do 12. júna 2020 12:00 hod. formou emailu na adresu: zoltan.sestak@hurbanovo.sk.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 229, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 2. júna 2020 do 12. júna 2020 do 12.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vybudovanie elektrického vedenia k novej trafostanici pri ĽP[152kB, .PDF]

Zmluva ZDS[936kB, .PDF]

Hurbanovo-situacia elektro zadanie[198kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. jún 2020, 13:37 hod. | Web@Social Media Administrator