Slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy Rozálie Darázsovej a Magdalény Serbákovej v chorvátskom meste Lovran

vystava-post

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú Mesto Hurbanovo a Obec Lovran podpísali dňa 31. marca 2017, vytvára na medzinárodnej úrovni priestor pre utváranie, rozvíjanie a posilňovanie vzťahov vzájomne príbuzných inštitúcií, organizácií a asociácií, ako aj individuálnych osôb.


/Lovran, 8. marec 2018/ Pri príležitosti osláv medzinárodného sviatku Dňa žien sa v chorvátskej galérii Laurus v meste Lovran, konalo slávnostné otvorenie medzinárodnej galerijnej výstavy s názvom “ATELIER M+R” ŽENAMA U ČAST akad. soch. Rozálie Darázsovej a maliarky Mgr. Magdalény Serbákovej.

Tip na článok: 2. marec 2018 | Umelci sa dohodli na partnerskej spolupráci pri realizácii medzinárodných galerijných výstav | Hurbanovo (SR), Lovran (HR)

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili za obec Lovran oi. aj primátor obce Lovran Bojan Simonič, mag.oec. a viceprimátor Toni Družeta, dipl.oecc. V slovenskej delegácii nechýbali spoluorganizátor výstavy a umelecký fotograf PaedDr. Juraj Svitek a hostia. Pozvanie do Lovranu prijal aj čestný hosť Vojtech Feszty. Pripomeňme si, že je to práve Árpád Feszty – slávny maliar z Hurbanova (21.12.1856 Hurbanovo – ✝ 01.06.1914 Lovran), ktorý sa stal zdrojom inšpirácie a entuziazmu k práci budovania partnerskej spolupráce našich miest.

Návštevu výstavy s názvom “ATELIER M+R” ŽENAMA U ČAST si môžu miestny a zahraničný hostia naplánovať na celý marcový mesiac, najneskôr však do 5. apríla 2018.


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete v našej Fotogalérii webových stránok mesta)

FOTOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 14. marec 2018, 11:59 hod. | Web@Social Media Administrator