Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že mesto Hurbanovo dosiahlo v roku 2023 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 44,86 %.


Zverejnené dňa: 27. február 2024, 10:50 hod. | Web@Social Media Administrator