Verejná vyhláška Č.j.:1066_13460_2021 | Zmeny a doplnky územného plánu mesta Hurbanovo č. 1_2021

Mesto Hurbanovo Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 14.10.2021 prerokovávať Zmeny a doplnky územného plánu mesta Hurbanovo č. 1/2021.

Pripomienky, žiadame podávať v písomnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, do 14. 11. 2021.

Pripomienky, ktoré obdržíme po stanovenej lehote nebudú zohľadnené.

Celé Znenie (Verejná vyhláška Č.j.:1066_13460_2021):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Textová časť

ZaD č.1-2021 UPN Hurbanovo – smerná časť[1336kB, .PDF]

ZaD č.1-2021 UPN Hurbanovo – záväzná časť[501kB, .PDF]

Grafická časť

01_SV_n_M50000[40MB, .PDF]

02_hurbanovo_n_komplexný_urbanistický_M10000[3,68MB, .PDF]

03_hurbanovo_n_komplexný_urbanistický_M5000[3,17MB, .PDF]

04_hurbanovo_n_krajina_M10000[3,52MB, .PDF]

05_hurbanovo_n_TI_E+P+T_M5000[2,38MB, .PDF]

06_hurbanovo_n_TI_V+K+Z_M5000[2,58MB, .PDF]

07_hurbanovo_n_DI_M5000[2,08MB, .PDF]

08_hurbanovo_n_ZPF_M5000[1,52MB, .PDF]

09_hurbanovo_n_REG+VPS_M5000[1,01MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. október 2021, 14:37 hod. | Web@Social Media Administrator