Strategické Dokumenty

Domový Poriadok – Všeobecné ustanovenia | 2020

Pridané: 16.09.2020

Tento domový poriadok upravuje práva, povinnosti a vzájomné vzťahy medzi vlastníkom bytov a nebytových priestorov, nájomcami bytov, podnájomníkmi bytov a všetkých osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj inými osobami, ktoré… Zobraz viac »