Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 12.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“.

Lehota na predkladanie ponúk do 22. októbra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 12. októbra 2021 do 22. októbra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[333kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator