Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 26.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“.

Lehota na predkladanie ponúk do 05. novembra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 26. októbra 2021 do 05. novembra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie PHZ + Vyhodnotenie ponúk – Okná na dom služieb[241kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[308kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Cenová ponuka uchádzača[435kB, .DOCX]


Pôvodná výzva a dokumenty na stiahnutie:

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 19 Oct 2021[357kB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator