Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Rekonštrukcia štartovacích bytov 1 x 4 byty na šáradskej ulici“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „REKONŠTRUKCIA ŠTARTOVACÍCH BYTOV 1 x 4 BYTY NA ŠÁRADSKEJ ULICI“. Predmetom zákazky je Rekonštrukcia štartovacích bytov 1 x 4 byty na šáradskej ulici.

Lehota na predkladanie ponúk do 19. augusta 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 3. augusta 2021 do 19. augusta 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[4,2MB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[2,9MB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo[95kB, .DOCX]

072021 – (202104251) – Rekonštrukcia štartovacích bytov 1 x 4 byty na šáradskej ulici (Zadanie)[60kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 4. august 2021, 8:30 hod. | Web@Social Media Administrator