Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2019/2020

Mesto Hurbanovo oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční:

ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

  • 11. apríla 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
  • 12. apríla 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
  • 13. apríla 2019 od 09:00 do 11:00 hod.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č.: +421 (0)35 760 46-60.

a

ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským, Hurbanovo

  • 11. apríla 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
  • 12. apríla 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
  • 13. apríla 2019 od 09:00 do 12:00 hod.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. č.: +421 (0)35 760 25-40.


Zápis sa týka detí, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia 6. rok veku.

Prosíme rodičov, aby na zápis detí priniesli so sebou dieťa, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch rodičov (príp. rozsudok o umiestnení dieťaťa)!

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

Na stiahnutie:


Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. marec 2019, 11:00 hod. | Web@Social Media Administrator