Zaži čisté rieky / River cleanup | Čistenie brehu Žitavy 27.9.2020

River Cleanup - Žitava

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Inštitútom pre ľudské zdravie sa zapojilo do celosvetovej akcie pod názvom „River cleanup – Zaži čisté rieky“. Cieľom tejto akcie je očista nášho životného prostredia. Do projektu sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, organizácií, samospráv.

V spolupráci s Inštitútom pre ľudské zdravie Vás srdečne pozývame na podujatie v rámci ktorého by sme chceli upovedomiť verejnosť o dôležitosti ochrany životného prostredia a o význame zachovania čistých vôd v našom meste. Po úspešne zvládnutom čistení jazera Konkoly sa teraz pustíme do očisty brehu Žitavy.

KDE A KEDY?

Stretávame sa v 27. septembra 2020 vo viacerých mestách na Slovensku a v zahraničí. Stretnutie v Hurbanove bude na križovatke ciest Sesílešská a Výskumnícka.

ČO SI TREBA PRINIESŤ?

Z hygienických dôvodov žiadame každého zabezpečiť si vlastné rukavice a pevné vrece alebo tašku na zber odpadu. Nezabudnite si zobrať flašu vody.

Podrobnosti o plánovanej akcii nájdete na:

https://www.facebook.com/events/844848759385128?active_tab=about


Zverejnené dňa: 23. september 2020, 11:10 hod. | Web@Social Media Administrator