Zmena poskytovateľa káblovej televízie

old-tvMesto Hurbanovo oznamuje svojim obyvateľom, že dňa 12.11.2014 došlo medzi mestom Hurbanovo AKO PREDÁVAJÚCIM  a  Dávidom Kondiczom – KONFER networks AKO KUPUJÚCIM k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod 51% televízneho káblového rozvodu v meste Hurbanovo.

 

Mesto Hurbanovo bolo ďalej informované zo strany prevádzkovateľa káblových rozvodov v meste, že došlo k zmene poskytovateľa služby káblovej televízie. Doposiaľ poskytované služby káblovej televízie ako napr. mestský rozhlas, televízne prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, prevádzkovanie mestskej televízie a ostatné služby ostanú zachované a zároveň dôjde k ich rozšíreniu služieb.

 

Žiadame preto obyvateľov mesta, aby boli súčinní a nápomocní pri úkonoch, ktoré je nevyhnutne potrebné vykonať k tomu, aby došlo k bezproblémovej zmene poskytovateľa káblovej televízie.


Zverejnené dňa: 6. máj 2016, 9:46 hod. | Web@Social Media Administrator