Predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Hurbanovo pre rok 2022

V súlade s aktuálne platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Hurbanovo č. 129 mesto môže poskytnúť dotácie oprávneným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Termín podania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2022 je do 30. septembra 2021!

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, som Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch a v kancelárii č.2 na MsÚ.

Telefón:  +421 (0)35 3700 210
Mobil:  +421 (0)902 302 269
Email:  martina.kardhordo@hurbanovo.sk

Ing. Martina Kardhordó
vedúca ekonomického oddelenia


Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [78kB, .PDF]
Metodické usmernenie k Žiadosti o dotácie 2022 [146kB, .PDF]
Príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie [28kB, .DOCX]
Príloha č.2 – Čestné prehlásenie [29kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 9. september 2021, 9:31 hod. | Web@Social Media Administrator