(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie podnikateľskej, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti

24.01.2023 Zápisnica z 1. zasadnutia komisie
13.03.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie