(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie podnikateľskej, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti