GDPR | ochrana osobných údajov

gdpr-cover

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 platia vo všetkých členských štátoch EÚ.

Data Protection Officer: Mgr. Magdaléna Zahoranová
Telefónne číslo: +421 (0)35 3700 250 (klapka)
emailová adresa: zodpovednaosoba@hurbanovo.sk
adresa:

Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Plnenie informačnej povinnosti obce voči dotknutým osobám

 


Obec je povinná postupovať tak, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia nakladala v súlade s Nariadením EÚ a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie


Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [452kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov [351kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [448kB, .PDF]

Podmienky ochrany súkromia [194kB, .PDF]

Aktuality
100x100_obnov_dom
Informačný seminár “Obnovte si svoj rodinný dom” | 13. December 2022

09.12.2022

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Regionálnym centom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v Nitre a Slovenskou agentúrou životného prostredia p o z ý v a j ú záujemcov o podávanie žiadostí na… Zobraz viac »

ICO_100x100 - referendum_2023
Voličské preukazy | Referendum 2023

09.12.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 14. December 2022

07.12.2022

Podľa § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 14. december 2022 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00… Zobraz viac »