GDPR | ochrana osobných údajov

gdpr-cover

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 platia vo všetkých členských štátoch EÚ.

Data Protection Officer: Ing. Zoltán Šesták
Telefónne číslo: +421 (0)918 119 580
emailová adresa: zodpovednaosoba@hurbanovo.sk
adresa:

Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Plnenie informačnej povinnosti obce voči dotknutým osobám

 


Obec je povinná postupovať tak, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia nakladala v súlade s Nariadením EÚ a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie


Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [452kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov [351kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [448kB, .PDF]

Podmienky ochrany súkromia [194kB, .PDF]

Aktuality
Logo_Pozor_poziar_3_96px - ICO
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno

18.06.2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 24. Jún 2021

17.06.2021

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »

zaciname leto - ICO
Začnite leto s nami hravo už 27. júna na Mestskom štadióne!

16.06.2021

Srdečne Vás pozývame na Mestský štadión v Hurbanove, a to v nedeľu, 27. júna od 14:00 do 20:00. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na nasledovné atrakcie a sprievodný program: Skákací hrad pre deti ,… Zobraz viac »