GDPR | ochrana osobných údajov

gdpr-cover

GDPR (General Data Protection Regulation) je európske nariadenie zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré od 25.5.2018 platia vo všetkých členských štátoch EÚ.

Data Protection Officer: Ing. Zoltán Šesták
Telefónne číslo: +421 (0)918 119 580
emailová adresa: zodpovednaosoba@hurbanovo.sk
adresa:

Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Plnenie informačnej povinnosti obce voči dotknutým osobám

 


Obec je povinná postupovať tak, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia nakladala v súlade s Nariadením EÚ a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dokumenty na stiahnutie


Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [452kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov [351kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [448kB, .PDF]

Podmienky ochrany súkromia [194kB, .PDF]

Aktuality
oznam-ico
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anikó PASTOREKOVÁ, nar. 23.12.1983

12.12.2019

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 26.11.2019… Zobraz viac »

oznam-ico
Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove |17. december 2019

12.12.2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opätovne zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2019, t.… Zobraz viac »

important-ico
Hľadáme aktívnych ľudí – brigádnikov, ktorí majú záujem pomôcť mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice

09.12.2019

Mesto Hurbanovo s príchodom zimy hľadá aktívnych ľudí, ktorí pomôžu mestu s čistením chodníkov od snehu a poľadovice. S príležitostnými brigádnikmi, ktorí sú ochotní v prípade potreby pomôcť pri čistení chodníkov, Mesto Hurbanovo uzatvorí dohodu,… Zobraz viac »