Poslanci Mestského zastupiteľstva

Dňa 16. novembra 2022 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v súčasnom usporiadaní. Primátor mesta Mgr. Peter Závodský a poslanci Mestského zastupiteľstva zložili slávnostný, zákonom predpísaný sľub, čím na seba prebrali zodpovednosť za riadenie a rozvoj nášho mesta.

V komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022, ktoré sa konali 29. októbra 2022, dôveru občanov získalo 11 poslancov. Uvedení sú v abecednom poradí.

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Ladislav ÁGH
Mobil: + 421 (0)905 893 961
Emailová adresa: ladislav.agh2@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia podnikateľská, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Ildikó BASTERNÁK
Mobil: + 421 (0)905 451 500
Emailová adresa: ildiko.basternak@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia sociálna, bytová a zdravotná
Komisia (predseda): Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Štefan BOGNER
Mobil: + 421 (0)905 241 522
Emailová adresa: stefan.bogner@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia verejného poriadku a dopravy
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: PaedDr., Mgr. Angelika HAJNÍKOVÁ
Mobil: + 421 (0)949 020 230
Emailová adresa: angelika.hajnikova@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): neuvedené
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
Mobil: + 421 (0)903 415 451
Emailová adresa: maria.hamranova@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia školstva a vzdelávania
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Ctibor MELICH
Mobil: + 421 (0)915 729 555
Emailová adresa: ctibor.melich@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia kultúry a historických pamiatok
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Peter ONDRUSEK
Mobil: + 421 (0)907 746 793
Emailová adresa: ondrusekpeter7@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Štefan PUPÁK
Mobil: + 421 (0)917 965 431
Emailová adresa: stefan.pupak@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Ing. Norbert Seifert
Mobil: + 421 (0)907 419 940
Emailová adresa: norbert.seifert@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Bc. Štefan TOMAŠČIN
Mobil: + 421 (0)905 287 791
Emailová adresa: stefan.tomascin@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia športu a spolupráce s mládežou
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Anna ŽIGOVÁ
Mobil: + 421 (0)905 607 129
Emailová adresa: annazigovaaa@gmail.com
Komisia (predseda): neuvedené
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Aktuality
100x100 krabicky_plne_lasky
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok | December 2023

11.12.2023

Zbierka darčekov v krabici od topánok pre osamelých seniorov prebieha v predvianočnom období, tento rok konkrétne od 20. novembra do 4. decembra. Táto iniciatíva spája generácie ľudí, od detí, rodín a seniorov. Minulý rok sa… Zobraz viac »

100x100_korculovanie
Informácie o prevádzke ľadovej plochy 2023

06.12.2023

Informujeme záujemcov, že už zajtra, 6.decembra, sa môžete tešiť na Mikulášske korčuľovanie od 15.00 do 19.00, na ktoré je vstup zdarma. Následne od 07. decembra 2023 (štvrtok) začne plná prevádzka ľadovej plochy. PREVÁDZKA ĽP (sk):… Zobraz viac »

100x100 štatistika
Štatistické zisťovanie od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025 | Štatistický úrad SR

06.12.2023

Štatistický úrad informuje, že bude zisťovať údaje o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky budú využité na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚSR, požiadaviek ministerstiev a štátnych… Zobraz viac »