Poslanci Mestského zastupiteľstva

Dňa 16. novembra 2022 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v súčasnom usporiadaní. Primátor mesta Mgr. Peter Závodský a poslanci Mestského zastupiteľstva zložili slávnostný, zákonom predpísaný sľub, čím na seba prebrali zodpovednosť za riadenie a rozvoj nášho mesta.

V komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022, ktoré sa konali 29. októbra 2022, dôveru občanov získalo 11 poslancov. Uvedení sú v abecednom poradí.

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Ladislav ÁGH
Mobil: + 421 (0)905 893 961
Emailová adresa: ladislav.agh2@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia podnikateľská, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Ildikó BASTERNÁK
Mobil: + 421 (0)905 451 500
Emailová adresa: ildiko.basternak@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia sociálna, bytová a zdravotná
Komisia (predseda): Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Štefan BOGNER
Mobil: + 421 (0)905 241 522
Emailová adresa: stefan.bogner@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia verejného poriadku a dopravy
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: PaedDr., Mgr. Angelika HAJNÍKOVÁ
Mobil: + 421 (0)949 020 230
Emailová adresa: angelika.hajnikova@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): neuvedené
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: RNDr. Mária HAMRANOVÁ
Mobil: + 421 (0)903 415 451
Emailová adresa: maria.hamranova@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia školstva a vzdelávania
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Ctibor MELICH
Mobil: + 421 (0)915 729 555
Emailová adresa: ctibor.melich@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia kultúry a historických pamiatok
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Peter ONDRUSEK
Mobil: + 421 (0)907 746 793
Emailová adresa: ondrusekpeter7@gmail.com
Komisia (predseda): Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Štefan PUPÁK
Mobil: + 421 (0)917 965 431
Emailová adresa: stefan.pupak@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Ing. Norbert Seifert
Mobil: + 421 (0)907 419 940
Emailová adresa: norbert.seifert@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Bc. Štefan TOMAŠČIN
Mobil: + 421 (0)905 287 791
Emailová adresa: stefan.tomascin@hurbanovo.sk
Komisia (predseda): Komisia športu a spolupráce s mládežou
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Titul, meno a priezvisko: Anna ŽIGOVÁ
Mobil: + 421 (0)905 607 129
Emailová adresa: annazigovaaa@gmail.com
Komisia (predseda): neuvedené
Komisia (člen): neuvedené

man-blank-picture

Aktuality
100x100_policia_logo
Dopravno-bezpečnostné opatrenie v dohľade nad cestnou premávkou „Reflex”

31.01.2023

V období od 01.02.2023 do 28.02.2023 Policajný zbor s cieľom pozitívneho ovplyvnenia cestnej premávky a zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej… Zobraz viac »

100x100_modry_vykricnik
Upozornenie o odvoze odpadu

27.01.2023

Žiadame obyvateľov Hurbanova, aby vyseparovaný odpad ako aj KUKA nádoby vyložili pred svoj dom v deň zberu vždy do 07.00 hod, nakoľko zberová spoločnosť sa nebude vracať pre neskoro vyložený odpad a tento zostane neodvezený!… Zobraz viac »

job-search
Voľné pracovné miesto | Referent oddelenia regionálneho rozvoja

25.01.2023

Znenie ponuky: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. – – – – – – – – – Dokumenty na stiahnutie: Referent oddelenia regionálneho rozvoja | Služby zamestnanosti[109kB, .PDF]