Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri Meste Hurbanovo

Ústava Slovenskej republiky v článku 37 zaručuje občanom ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Prostredníctvom odborovej organizácie sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok.

Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri Meste Hurbanovo (ďalej len “Odborová organizácia”) je dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov. Má právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1999 Zb. podľa osobitného predpisu v z.n.p. a podľa článku 20 ods. 20.1 prvej vety stanov Slovenského odborového zväzu verejnej správy. Kolektívnou zmluvou, ktorej zmluvnými stranami sú Odborová organizácia – na strane zamestnancov (iba členovia) a Zamestnávateľ – Mesto Hurbanovo na strane štátu, upravujú individuálne a kolektívne vzťahy zamestnávateľa a jeho zamestnancov, vzájomné práva a povinnosti, vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania. Kolektívna zmluva je záväzná tiež pre zamestnancov, ktorí nie sú odborovo organizovaní.

Kolektívna zmluva


Účinnosť tejto Kolektívnej zmluvy sa začína dňom 1. január 2019 a končí 31. decembra 2019. Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy. Táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Aktuality
100x100 2 percenta dane
Na vašom rozhodnutí darovať 2% z dane záleží

27.03.2023

V Hurbanove máme 22 občianskych združení, ktorých činnosť môžete podporiť veľmi jednoducho. Darovaním 2% z vašich daní. Postup je veľmi jednoduchý a váš príspevok (ktorý vás nič nestojí) pomôže v činnosti a rozvíjaní združení, ktoré… Zobraz viac »

pozor_vietor - ICO-01
Výstraha 2. stupňa pred silným vetrom | Trvanie výstrahy je dňa 27.03.2023 v čase od 10:00 h. do 21:00 h.

27.03.2023

Upozorňujeme obyvateľov, že SHMÚ vydal pre okres Komárno výstrahu 2. stupňa pred výskytom silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 16 m/s (60 km/h), ktorý v nárazoch môže dosahovať rýchlosť 23 až 26 m/s (85… Zobraz viac »

job-search
Informácia o voľnom pracovnom mieste | Administratívno – sociálny/-a pracovník/-čka | Centrum poradenstva a prevencie Hurbanovo

24.03.2023

Pracovná ponuka: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Pracovná ponuka – Administratívno – sociálny pracovník – CPP Hurbanovo[111kB, .PDF]