(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

09.01.2023 Zápisnica z I. zasadnutia komisie
13.03.2023 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
23.05.2023 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
17.10.2023 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie