(2022 – 2026) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

13.03.2023 Zápisnica z 2. zasadnutia komisie
26.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia komisie