(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

13.12.2017 Zápisnica z XII. zasadnutia komisie
25.10.2017 Zápisnica z XI. zasadnutia komisie
03.05.2017 Zápisnica z X. zasadnutia komisie
01.03.2017 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
12.12.2016 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
18.11.2016 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
21.09.2016 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
04.05.2016 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
16.02.2016 Zápisnica z IV. zasadnutia komisie
09.12.2015 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
02.09.2015 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
29.04.2015 Zápisnica z I. zasadnutia komisie