(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie podnikateľskej, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti