(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

22.06.2022 Zápisnica zo IX. zasadnutia komisie
08.12.2021 Zápisnica zo VIII. zasadnutia komisie
26.11.2020 Zápisnica zo VII. zasadnutia komisie
23.06.2020 Zápisnica zo VI. zasadnutia komisie
22.10.2019 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
16.09.2019 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
07.06.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
24.04.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
príloha č. 1
príloha č. 2
04.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie