(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

07.06.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
24.04.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
príloha č. 1
príloha č. 2
04.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie