(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

04.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie