(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva, vzdelávania a kultúry

04.03.2011 Pozvánka na 1. zasadnutie
04.03.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia
05.04.2011 Pozvánka na 2. zasadnutie
05.04.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia
04.05.2011 Pozvánka na 3. zasadnutie
04.05.2011 Zápisnica z 3. zasadnutia
17.08.2011 Pozvánka na 4. zasadnutie
17.08.2011 Zápisnica z 4. zasadnutia
26.09.2011 Pozvánka na 5. zasadnutie
26.09.2011 Zápisnica z 5. zasadnutia
21.11.2011 Pozvánka na 6. zasadnutie
21.11.2011 Zápisnica z 6. zasadnutia
30.01.2012 Pozvánka na 7. zasadnutie
30.01.2012 Zápisnica z 7. zasadnutia
30.04.2012 Pozvánka na 8. zasadnutie
30.04.2012 Zápisnica z 8. zasadnutia
03.10.2012 Pozvánka na 9. zasadnutie
03.10.2012 Zápisnica z 9. zasadnutia
28.11.2012 Pozvánka na 10. zasadnutie
28.11.2012 Zápisnica z 10. zasadnutia
11.02.2013 Pozvánka na 11. zasadnutie
11.02.2013 Zápisnica z 11. zasadnutia
13.03.2013 Pozvánka na 12. zasadnutie
13.03.2013 Zápisnica z 12. zasadnutia
13.03.2013 Príloha č. 1 k zápisnici z 12. zasadnutia
03.07.2013 Pozvánka na 13. zasadnutie
03.07.2013 Zápisnica z 13. zasadnutia
18.09.2013 Pozvánka na 14. zasadnutie
18.09.2013 Zápisnica z 14. zasadnutia
11.11.2013 Pozvánka na 15. zasadnutie
11.11.2013 Zápisnica z 15. zasadnutia
11.12.2013 Pozvánka na 16. zasadnutie
11.12.2013 Zápisnica z 16. zasadnutia
19.05.2014 Pozvánka na 17. zasadnutie
19.05.2014 Zápisnica z 17. zasadnutia
26.06.2014 Pozvánka na 18. zasadnutie
26.06.2014 Zápisnica z 18. zasadnutia
11.08.2014 Pozvánka na 19. zasadnutie
11.08.2014 Zápisnica z 19. zasadnutia
28.10.2014 Pozvánka na 20. zasadnutie
28.10.2014 Zápisnica z 20. zasadnutia