(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

04.05.2011 Zápisnica zo 4. zasadnutia
02.11.2011 Pozvánka na 5. zasadnutie
23.11.2011 Pozvánka na 6. zasadnutie
23.11.2011 Zápisnica zo 6. zasadnutia
11.04.2011 Zápisnica zo 7 . zasadnutie
30.05.2012 Pozvánka na 8. zasadnutie
19.09.2012 Zápisnica z 9 . zasadnutie
27.11.2012 Zápisnica z 10 . zasadnutie
15.05.2013 Zápisnica z 11 . zasadnutie
12.05.2013 Zápisnica z 12 . zasadnutie
12.12.2013 Zápisnica z 13 . zasadnutie