(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

19.02.2018 Zápisnica z XVII. zasadnutia komisie
03.05.2017 Zápisnica z XVI. zasadnutia komisie
21.02.2017 Zápisnica z XV. zasadnutia komisie
12.12.2016 Zápisnica z XIV. zasadnutia komisie
10.11.2016 Zápisnica z XIII. zasadnutia komisie
02.11.2016 Zápisnica z XII. zasadnutia komisie
21.09.2016 Zápisnica z XI. zasadnutia komisie
27.07.2016 Zápisnica z X. zasadnutia komisie
04.07.2016 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
01.02.2016 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
07.01.2016 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
21.10.2015 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
02.09.2015 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
17.06.2015 Zápisnica z IV. zasadnutia komisie
27.05.2015 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
22.04.2015 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
19.02.2015 Zápisnica z I. zasadnutia komisie