(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie športu a mládeže

24.02.2011 Pozvánka na 1. zasadnutie
24.02.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia
05.04.2011 Pozvánka na 2. zasadnutie
05.04.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia
04.04.2012 Pozvánka na 3. zasadnutie
04.04.2012 Zápisnica z 3. zasadnutia
25.04.2012 Pozvánka na 4. zasadnutie
13.03.2013 Pozvánka na 5. zasadnutie
13.03.2013 Zápisnica z 5. zasadnutie
04.02.2014 Pozvánka na 6. zasadnutie