(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

30.01.2018 Zápisnica z IV. zasadnutia
05.07.2016 Zápisnica z III. zasadnutia
16.09.2015 Zápisnica z II. zasadnutia
27.03.2015 Zápisnica z I. zasadnutia