(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

25.11.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
06.06.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
02.04.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie