(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

02.04.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie