(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

30.11.2021 Zápisnica zo VIII. zasadnutia komisie
23.02.2021 Zápisnica zo VII. zasadnutia komisie
17.11.2020 Zápisnica zo VI. zasadnutia komisie
28.09.2020 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
08.06.2020 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
25.11.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
06.06.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
02.04.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie