(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

06.06.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
02.04.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie