(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

13.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia komisie
21.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia komisie
06.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia komisie