(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže

21.10.2019 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
06.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie